Lidmaatschapsvoorwaarden Ducati Club Nederland

Het lidmaatschap wordt aangegaan per kalenderjaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd.

De opzegtermijn van het lidmaatschap bedraagt twee maanden. Een opzegging, die schriftelijk moet geschieden, dient derhalve uiterlijk op 31 oktober door de ledenadministratie ontvangen te zijn.

De contributie geldt voor het gehele kalenderjaar en er zijn verschillende tarieven.

Contributie: 2021

Nederland

  • automatische incasso (verplicht)
  • gezins- of partnerlid wonende op hetzelfde adres
  • op hetzelfde adres met extra Strada

 

€ 51,00
€ 35,00
51,00

Buitenland

  • in Eurozone met automatische incasso (verplicht)
  • in Eurozone zonder automatische incasso
  • buiten Eurozone (automatische incasso niet mogelijk)


€ 68,00
€ 76,50

€ 68,00

Jeugdleden ontvangen 50% korting tot het kalenderjaar dat zij 30 worden. In het kalenderjaar waarin zij 30 worden gaat het jeugdlidmaatschap over in een hoofdlidmaatschap.

Bij een aanmelding tot 1 oktober van het kalenderjaar betalen nieuwe leden het gehele bedrag.

Bij een aanmelding vanaf 1 oktober behoeft voor het desbetreffende kalenderjaar geen contributie betaald te worden.

Om onze leden goed van dienst te kunnen zijn en om je adequaat te kunnen informeren, bestaat de mogelijkheid, dat commissies binnen onze vereniging gebruik maken van je NAW-gegevens, je e-mailadres en je telefoonnummer.

Deze gegevens worden niet verstrekt aan personen, die niet aangesloten zijn bij de Ducati Club Nederland.