Lid worden van de Ducati Club Nederland

Ducati Club Nederland (DCN) heeft bijna 4000 leden in Nederland en is daarmee de grootste door Ducati erkende Desmo Owner Club ter wereld.

DCN organiseert voor en door haar leden ongeveer 30 evenementen per jaar, zoals de jaarlijkse Internationale Ducati Club Race, binnen- en buitenlandse toertochten. We geven 8x per jaar een prachtig clubmagazine uit genaamd STRADA. We hebben 8 regiocafés voor gezellige ontmoetingen met clubleden.

Wil je lid worden van Ducati Club Nederland vul dan hier je gegevens in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Het bestuur van de Ducaticlub bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur dat beide bestaat uit enthousiaste vrijwilligers.

Contributie 2021
Nederland
automatische incasso (verplicht) € 51,00
gezins- of partnerlid wonende op hetzelfde adres € 35,00
op hetzelfde adres met extra Strada € 51,00
Buitenland
in Eurozone met automatische incasso (verplicht) € 68,00
in Eurozone zonder automatische incasso € 76,50
buiten Eurozone (automatische incasso niet mogelijk) € 68,00

Jeugdleden ontvangen 50% korting tot het kalenderjaar dat zij 30 worden. In het kalenderjaar waarin zij 30 worden gaat het jeugdlidmaatschap over in een hoofdlidmaatschap.

Lidmaatschapsvoorwaarden Ducati Club Nederland

Het lidmaatschap wordt aangegaan per kalenderjaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd.
De opzegtermijn van het lidmaatschap bedraagt twee maanden. Een opzegging, die schriftelijk (per email of brief) moet geschieden, dient derhalve uiterlijk op 31 oktober door de ledenadministratie ontvangen te zijn.

De contributie geldt voor het gehele kalenderjaar en er zijn verschillende tarieven. Zie colofon in ons clubblad Strada.

Bij een aanmelding tot 1 oktober van het kalenderjaar betalen nieuwe leden het gehele bedrag.

Bij een aanmelding vanaf 1 oktober behoeft voor het desbetreffende kalenderjaar geen contributie betaald te worden.

Om onze leden goed van dienst te kunnen zijn en om je adequaat te kunnen informeren, bestaat de mogelijkheid, dat commissies binnen onze vereniging gebruik maken van je NAW- gegevens, je e-mailadres en je telefoonnummer.
Deze gegevens worden niet verstrekt aan personen, die niet aangesloten zijn bij de Ducati Club Nederland, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven (bijvoorbeeld bij inschrijving DOC)